Vakgebieden

 

Vastgoedrecht

Mter Versyp heeft een ruime expertise in het vastgoedrecht. Hij biedt juridische bijstand aan promotoren, vasgtgoedmakelaars, syndici en particulieren, in het bijzonder voor:

 • Bouwrecht, aansprakelijkheid van aannemers en architecten
 • Aannemingsrecht
 • Expertise en schadebegroting in bouwzaken
 • Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieurecht
 • Appartementsrecht en mede-eigendom
 • Burenhinder
 • Zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, e.a.)
 • Onteigeningsrecht, planschade en erfdienstbaarheden van openbaar nut
 • Onroerende leasing
 • Overheidsopdrachten en overheidsconcessies

 

Handelsrecht

 • Vennootschapsrecht
 • Handelsovereenkomsten
 • Wet op de marktpraktijken
 • Mededingingsrecht
 • Intellectuele eigendom en merkenrecht
 • Handelshuur en overname hanelszaken
 • Invordering van handelsschulden
 • Algemene contractsvoorwaarden
 • Faillissementsrecht

 

Strafrecht en aansprakelijkheidsrecht

Mter Versyp is erkend als advocaat voor Cassatie in Strafzaken

 • Verdediging als beklaagde
 • Burgerlijke partijstelling
 • Verkeersrecht
 • Onrechtmatige daad
 • Schadebegroting (materiele, lichamelijke en morele schade)
 • Bouwmisdrijven en mileudelicten
 • Betwistingen Gemeentelijke Administratieve Sancties
 • Sociaal strafrecht

 

Familierecht

 • Echtscheiding
 • Patrimoniaal familierecht
 • erfrecht en nalatenschappen
 • Vereffening-verdeling
 • Jeugdzaken (Houder van het attest bijzondere opleiding jeugdrecht)

 

Fiscaal recht

 • Inkomsensfiscaliteit (directe belastingen)
 • Ondernemingsfiscaliteit (directe belastingen, BTW, accijnzen)
 • Registratiebelastingen en erfbelastingen

 

Sociaal Recht

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Ontslagrecht
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Sociaal zekerheidsrecht en pensioenrecht

 

Vertaler-tolk

 • Beëidigd vertaler-tolk Ned-Fra/Fra-Ned erkend door de rechtbanken: alle vertalingen van juridische teksten, administratieve documenten, akten van vennootschappen etc.
 • Gelegaliseerde vertalingen voor officieel gebruik

 

Rechtsbijstand Frankrijk

Mter Versyp is sedert meer dan 15 jaar actief als advocaat in Frankrijk. Hij heeft een bijkantoor aan de Balie van Grenoble. Details in de rubriek ‘Frankrijk’