Procedures in Frankrijk - advocaatfrankrijk.com

Mter Philippe Versyp is al meer dan 15 jaar actief als advocaat in Frankrijk.
Hij is opgenomen op het Tableau van Advocaten aan de Balie van Grenoble en hij heeft er een tweede kantoor.
Wij staan u bij voor alle rechtszaken en procedures in Frankrijk en onder meer voor:

 • Verkeer
 • Strafrecht
 • Familiezaken: echtscheiding, vereffening-verdeling
 • Erfenissen, schenkingen en testamenten
 • Vastgoed: koop en verkoop, zakelijke rechten
 • Ruimtelijke ordening
 • Mede-eigendom
 • Erfdienstbaarheden en burenhinder
 • Handelsrecht en vennootschapsrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht: onrechtmatige daad, burenhinder
 • Contractrecht
 • Beëdigde vertalingen

 
Voor meer informatie, bezoek www.advocaatfrankrijk.com.