PROCEDURES IN FRANKRIJK

Mter Philippe Versyp is al ruim 20 jaar actief als advocaat in Frankrijk.

Hij is ingeschreven aan de Balie van Parijs en beschikt tevens over een administratieve zetel in het arrondissement Grenoble.

Wij staan u bij voor alle rechtszaken en procedures in Frankrijk en onder meer voor:

 • Familiezaken: echtscheiding, vereffening-verdeling
 • Familiaal vermogensrecht, erfenissen, schenkingen en testamenten
 • Vastgoed: koop en verkoop, zakelijke rechten
 • Ruimtelijke ordening
 • Mede-eigendom
 • Erfdienstbaarheden en burenhinder
 • Handelsrecht en vennootschapsrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht: onrechtmatige daad, burenhinder
 • Contractrecht
 • Verkeer
 • Strafrecht
 • Beëdigde vertalingen NL-FR en FR-NL


Voor meer informatie, bezoek www.advocaatfrankrijk.com.